Många nya biogasanläggningar i Klimatklivet 2022

Länsstyrelsen Skåne rapporterar rekordmånga ansökningar till klimatklivet, både stora anläggningar med särskilt i senaste omgång kom det in väldigt många ansökningar för mindre gårdsanläggningar.

År 2020 har 44 biogasanläggningar i Skåne sammanlagt producerat strax under 400 GWh biogas. Det utgjorde 20% av Sveriges produktion. Men biogasproduktionen i Skåne ser ut att växa ordentligt framöver. Fram till oktober 2022 har 4 stora nya anläggningar fått investeringsstöd beviljat från klimatklivet: Sjöbo och Hörby (Gasum), Örkelljunga (Scandinavia Biogas) och Nymölla (Gasum/Stora Enso). Även 3 mindre gårdsanläggningar har fått positiva besked. Sammanlagt har därmed investeringsstöd beviljats till 447 GWh utökade biogasproduktion i Skåne.

Men det ligger mer i pipelinen! Fram till oktober har ytterligare 2 ansökningar kommit in för stora biogasanläggningar och 20 ansökningar för mindre biogasanläggningar. Samalagt uppgår dessa ytterligare ansökningar till 300 GWh.

Skulle alla projekt beviljas och realiseras ökar biogasproduktionen i Skåne till ungefär 1100 GWh, men detta ligger såklart flera år i framtiden.

Publicerad:

Skriv en kommentar