Rundabordssamtal om vad regionerna kan göra för att främja biogasutvecklingen

Den 8 juni bjöd Västra Götalandsregionen och Region Skåne in utvalda regioner och landsting till ett rundabordssamtal för att diskutera regionernas roll och hur de kan samverka för att förverkliga politiska regionala ambitioner både inom de egna verksamheterna och bidra till mer långsiktiga spelregler på nationell nivå och inom EU. Deltog gjorde representanter från Region Östergötland, Region Uppsala, Regionförbundet i Kalmar, Region Jönköpings län och Stockholms Läns Landsting. Från Västra Götalandsregionen deltog Kristina Jonäng, ordf Miljönämnden och Ulrika Frick, ordf Kollektivtrafiknämnden. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har sedan 2013 en politiskt antagen avsiktsförklaring att samverka i frågan och nu bjuds alltså fler regioner in i samarbetet. Som ett nästa steg ses regionerna igen i Almedalen för att fortsätta dialogen och samlas kring gemensamma åtgärder.

För mer information kontakta Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen eller Teréz Palffy, Region Skåne.

Publicerad:

Skriv en kommentar