Rund 70 biogasintressenter samlades i Lund för seminariet ”Biogasanvändning och produktion av flytande biogas i Skåne”

Den 22 november samlades rund 70 biogasintressenter i RISE lokaler i Lund för att lyssna på bl a projektets resultat och diskutera om produktion av flytande biogas i Skåne och möjligheter för ökat användning av biogas. Nu kan du ladda ner presentationerna.

Den 22 Lund anordnade RISE och Biogas Syd ett seminarium med fullspäckat program om produktionsmöjligheter för flytande biogas i olika skalor, från 5 GWh och uppåt. Vi fick ta del av resultat från fallstudier som gjorts utifrån Kristianstad C4Energi och Söderåsens Biogasanläggningar samt diskutera ämnet med biogasproducenter. Dessutom diskuterades möjligheter för ökat biogasanvändning i olika sektorer och företag berättade om erfarenheter och tankar kring LBG användning i praktiken. Energigas Sverige berättade om satsningar för flytande biogas inom DRIVE LBG – innovationsklustret för flytande biogas. Länsstyrelsen Skåne gav oss en uppdatering om klimatklivet – vilka biogassatsningar är i pipen i Skåne samt sätter biogasen i ett större perspektiv och berättar om arbetet med regeringsuppdraget för en regional plan för laddinfrastruktur och fossilfria drivmedel. Region Skåne bidrog med erfarenheter från projektet GREAT.

Här hittar du presentationerna från seminariet. Kontakta oss om du har frågor.

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar