Regeringen utökar stödet för svensk biogas

Stödet till produktion av biogas utökas och breddas i Vårändringsbudgeten för 2018 med 270 miljoner kronor

Biogas spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige. För att stötta svenskproducerad biogas föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år. Vårändringsbudgeten för 2018 är en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

För att stärka konkurrensen och påskynda omställningen till förnybara energikällor föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten 2018 att stödet till produktion av biogas breddas så att det omfattar fler substrat än gödsel, som matavfall och slam. För att finansiera denna breddning ökas stödet med 270 miljoner kronor under innevarande år. Satsningen gäller för 2018.

Läs hela pressmeddelandet här

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar