Regeringen vill satsa 200 Mkr på flytande biogas

Innovationskluster ska främja användning av flytande biogas inom tunga transporter

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen ger nu Energimyndigheten 200 miljoner kronor för att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas. Satsningen ska skynda på omställningen till fossilfria tunga transporter. Innovationsklustret ska stötta utveckling och användning av flytande biogas i tung trafik. Satsningen ska också synliggöra smarta lösningar för omställning till fossilfri tung trafik. Innovationsklustret ska även skapa möjligheter för export av både kunskap och svensk teknik.

Innovationsklustret ska inrättas som en fysisk plats i Sverige som kan besökas av både nationella och internationella beslutsfattare. Platsen för klustret kommer att bestämmas genom en utlysning. Innovationsklustret ska också analyser eventuella återstående problem med regelverk. Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor är centralt.

Satsningen omfattar totalt 200 miljoner kronor under åren 2018-2021 fördelat enligt följande:

28 miljoner kronor 2018,

32 miljoner kronor 2019,

25 miljoner kronor 2020,

115 miljoner kronor 2021.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2022.

Läs hela pressmeddelandet här

Publicerad:

Skriv en kommentar