Projektet BioGaC ger stöd i etablering av tankställen

Biogas Norr har de senaste åren drivit projektet BioGaC där ett av målen har varit att etablera fler tankställen längs med Norrlandskusten. Med ett starkt marknadsfokus har man jobbat för att driva biogasfrågan framåt och har bland annat genomfört enkätundersökningar, utmanat designen av ett tankställe och gjort en guide för etablering av nya tankställen.

Guiden finns tillgänglig på projektets hemsida tillsammans med en checklista och en budgetkalkyl för ett tankställe.

Publicerad:

Skriv en kommentar