Polskt ministerium besökte Skåne för att se biogaslösningar

Syd medverkade i veckan då Sustainable Business Hub och projektet Biogassys fick besök av det polska Infrastruktur och Utvecklingsministeriet.

Polen har beviljats stora anslag ifrån EU för att göra investeringar i infrastruktur där biogas bland annat ses som en intressant lösning för kollektivtrafiken.

Flertalet skånska aktörer medverkade i tvådagarsbesöket som innehöll studiebesök på Karpalund, Malmberg Water och Kraftringens tankstation på Gastelyckan. Mer information om besöket finns på Sustainable Business Hubs hemsida.

Publicerad:

Skriv en kommentar