Personalförändringar på Biogas Syd

Den kommande tiden sker en del personalförändringar inom ramen för arbetet på Biogas Syd. Sedan starten 2005 har Biogas Syd varit en del av Energikontoret Skåne, en avdelning inom Kommunförbundet Skåne. Energikontoret Skåne arbetar för mer förnybar energi och ökad energieffektivisering i Skåne i olika projekt och med olika förnybara energislag, där biogas är ett prioriterat område. Två medarbetare på Energikontoret Skåne kommer arbeta med projekt inom Biogas Syd. Ulf Jobacker, tidigare LRF, är ny på Energikontoret Skåne sedan december och kommer bland annat jobba i Biogas 2020 samt bevaka och utveckla projekt med lantbruksinriktning. Per Persson kommer arbeta med upphandlingsnätverket för fossilfria fordon och transporttjänster tillsammans med Desirée Grahn. Från och med slutet på februari kliver Desirée Grahn in som tillförordnad chef för Energikontoret Skåne. Detta kommer inte innebära några förändringar för arbetet med Biogas Syds kansli men kommer påverka arbetet i vissa av projekten som nätverket driver. Har ni några frågor går det bra att höra av sig till Desirée Grahn.

Publicerad:

Skriv en kommentar