Nyheter

Biogas i Budgetpropositionen 2022

Vi väntar på besked angående implementering av förslagen i Biogasmarknadsutredningen, men här kommer i a f ett axplock på det som redan kommunicerats och som berör biogasen

Publicerad: 14 september, 2021

Läs mer

Stort på gång i Biogas-Skåne!

Gasum har fått klimatklivsmedel beviljat för två produktionsanläggningar i sydöstra Skåne. Anläggningarna skall producera 200 GWh flytande biogas per år, huvudsakligen från gödsel. Det motsvarar en ökning med 50% mot dagens biogasproduktion i Skåne.

Biogasforskning i framkant – titta på inspelningen och forskarnas bilder

Den 26 mars körde Biogas Syd och Biogas Väst en digital speed-dating med ledande biogasforskare från BRC, RISE, IVL och Högskolan i Halland. Vi lyssnade till korta presentationer om aktuell biogasforskning inom produktion och förädling, exempelvis produktion av vätgas från biogas.
Intresset för evenemanget var stort och feedbacken positiv. Hade du inte möjlighet att vara med, eller gick det lite snabbt? Då kan du titta på inspelningen och ladda ner alla bilder som forskarna visade.

Dialogmöte om Biogasens möjligheter för grön utveckling i Skåne – 16 april

Biogas Syd och miljöförvaltningen i Helsingborgs stad bjuder in till ett dialogmöte om biogasens möjligheter för grön utveckling  i Skåne. Vi varvar information om biogas och biogödselns olika nyttor med inspiration från kommuner och andra regioner. Vi har en öppen dialog om hur biogaspotentialen kan lyftas i din kommun och vårt län.