Nyheter

Green2Feed – nu analyseras den första skörden av ”gröna blad”

Våren är fullt igång och med det blir det action i projektet Green2Feed. Först ut för extraktion av ”proteinjuice” i SLU:s växtproteinfabrik i Alnarp var den ekologiska vintermellangrödan grönråg i mitten av maj och därefter var det ekologisk lusern. I projektet testar forskarna olika metoder för att maximera utvinning av proteiner från växterna.

Ny potentialrapport för biogas ger en samlad bild över möjligheterna i Skåne, Halland och Västra Götaland

Redan nu finns tillräckligt med restströmmar för att producera 5 900 GWh biogas i de tre regionerna, vilket motsvarar 80 % av den totala naturgasanvändningen. Idag produceras strax under 800 GWh i samma geografi. Inkluderas dessutom nya substrat ökar potentialen med ytterligare 3 600 GWh. Detta visar en ny studie av biogassubstrat som forskare från RISE tagit fram och som släpps för allmänheten idag. Målsättningen med studien är att ge en samlad bild över potentialen och var substraten finns för att ge utbyggnad av biogasproduktionen i de tre regionerna en skjuts i rätt riktning.

Publicerad: 6 maj, 2022Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Skånska politiker pratar om biogas i lokala kretslopp

Den 7 april samlade Biogas Syd, tillsammans med miljöförvaltningen i Helsingborg stad skånska kommun- och regionpolitiker för att prata om biogas i lokala kretslopp. Intressanta bidrag från SöderåsenBioparks, Gasum och Sotenäs Symbioscentrum samt en överblick på styrmedelsfrågor gav gott om inspiration och information. En eftermiddag med engagerade samtal och trevligt mingel. Det här gör vi om!

Biogas Roadshow kommer till Skåne!

10 maj i Landskrona och 11 maj i Kristianstad
Kom och testkör biogaslastbil. Lär dig om ekonomi, infrastruktur och miljöfördelar med biogasdrift för tunga lastbilar. Prata med experter och lyssna till branschkollegors erfarenheter. Varmt välkommen åkare, transportföretag och andra intressenter!

Biogassamarbete i sydvästra Sverige ökar takten för grön omställning av industrin

Industrins behov av biogas som råvara och bränsle förväntas öka under de kommande åren. En ny studie ska utforska potentialen för ökad biogasproduktion i Skåne, Halland och Västra Götaland. Det är den första gemensamma aktiviteten i ett samarbete mellan biogasaktörer i de tre länen. Resultaten presenteras den 28 april i Falkenberg, när aktörerna träffas igen för ett dialogmöte.

GreenGasGrid – ett samarbete för biogasanvändning i industrin

Den 27 januari anordnade Biogas Syd, Biogas Väst och Högskolan i Halmstad en informationsträff om biogas som möjliggörare för en fossilfri industri. Intresset var stort och dem 70-tals deltagare, bestående av industriföretag, biogasaktörer och experter samt regionpolitiker från Skåne, Västra Götaland och Halland konstaterade att takten i utbyggnaden av biogasproduktion behöver öka för att möta industrins behov av fossilfri bränsle och råvara.

Publicerad: 11 februari, 2022

Läs mer

Gasbilar ska fortsatt klassas som miljöbil hos statliga myndigheter

Förra fredag meddelade regeringen att de INTE kommer gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det här betyder dels att statliga myndigheter även fortsättningsvis kan upphandla gasbilar, men det skickar också en stark signal till alla andra som velat satsa på gasbilar samt att att regeringen har lyssnat på remissvaren. Och det var många!

Stor andel av beviljade klimatklivspengar går till att bygga ut biogasproduktion

Alldeles nyligen fick Länsstyrelsen i Skåne ta del av Naturvårdsverkets aktuell statistik för beviljade medel från klimatklivet 2021 fram till oktober - och biogasproduktion visar sig vara den åtgärdskategorien som tilldelats mest medel. Vi hoppas såklart att många beviljade projekt realiseras... för vi behöver mer biogas för att ställa om transporter, industrin och sjöfarten!

Filmer och presentationer från Biogas Syds nätverksträff 22 oktober

Missade du höstens nätverksträff med Biogas Syd? Misströsta inte! Nu ligger filmer och presentationer på hemsidan. Det bjuds på en uppdatering om styrmedel för biogas, nyheter från Nordion, som äger både gasnätet och distribuerar gas samt en introduktion till återvinningssatsningen "Recolab" och projektet "Växtproteinfabrik Alnarp".

Publicerad: 15 september, 2021

Läs mer