Nyheter

Biogasbilaga ska bygga kunskap om biogas

Vad är fordonsgas? Vad händer i Jordberga? Vad är ett bioraffinaderi och vilka möjligheter ger det? Vad gör man på biogascentrat i Trelleborg? Hur mycket biogas produceras idag? Idag distribueras den publika slutrapporten i projektet BIOGASSYS ut som en bilaga till Dagens Samhälle med svar på dessa frågor och många därtill.

Vad är hållbara, klimatnyttiga biodrivmedel egentligen värda?

För att möta transportsektorns framtida behov av förnybara drivmedel kommer alla hållbara alternativ – biogas, biodiesel, el, vätgas, etanol med fler – att behövas. Vi har inte råd att bortse från någon möjlig lösning. Mångfald är nyckeln till framgång!

Biogaslunch lockade många besökare!

Det var stort intresse för Biogas Syds nätverksträff där Energiforsk gästade och delade med sig av den senaste utvecklingen kring rötning, förgasning och power-to-gas. Ett fyrtiotal deltagare kom för att ta del av erfarenheterna och att nätverka med övriga besökare.

Nu tackas Malmöborna för sitt matavfall

Insamling av matavfall blev obligatoriskt i Malmö och Burlöv 2012 och idag samlas 36 % av matavfallet in från invånarna. Ett resultat som har nått så högt så snabbt att VA Syd och Malmö stad nu vill tacka Malmöborna för sin insats och påminna och de positiva effekter som insamling av matavfall ger.

Antalet gasbilar i Skåne ökar!

Statistiken för 2014 över antal registrerade bilar finns nu tillgängligt och visar att antalet gasbilar som de skånska vägarna ökade med 898 stycken under föregående år och är nu totalt 6480 fordon. Det kan jämföras med 2013 års ökning på 769 stycken.

Förbehandling i centrum för ny studie från LTH, SLU och JTI

Nu ska det blir lättare att jämföra resultat från studier av förbehandling av lignocellulosa rika råvaror. I en ny studie som genomförts av forskare från LTH, SLU och JTI har nyckelaspekter vid utvärdering av behandlingsmetoder tagits fram.

Publicerad: 27 februari, 2015

Läs mer

Nya riktlinjer för användning av biogödsel på ekoodlingar

Jordbruksverket släppte i början på året nya riktlinjer för när biogödsel får användas på ekoodlingar. Riktlinjerna gör det nu möjligt att använda sig av biogödsel producerad på matavfall i ekoodlingar, men förutsatt att det eventuella matavfallet som används har samlats in genom ett frivilligt system. Som underlag i arbetet med de nya riktlinjerna har Biogas Syds bakgrundsstudie till projektet Kommunal kommunikationsstrategi använts.

Publicerad: 27 februari, 2015

Läs mer

I efterdyningarna av BIOMASTER växer biogasmarknaden i Storbritannien

I EU-projektet BIOMASTER som avslutades under sommaren, fanns ett antal partners med från Italien, Polen, Österrike, Sverige och Storbritannien. Norfolk County Council, National Grid och CNG Services fanns med under projektets gång och hade redan från början stora visioner om biogasmarknaden i landet.

Goda exempel: offentlig upphandling biogas

Biogas Öst har under 2013 låtit ta fram ett handledande material som riktar sig till aktörer som vill främja biogas som fordonsbränsle genom offentlig upphandling av såväl egna fordon som transporter av upphandlade varor och tjänster.