Nytt samarbete växer fram mellan Skåne och Västra Götaland

Under flertalet år har Skåne-regionen och Västra Götaland haft nätverk kring matavfallsinsamling. Biogas Syd har drivit nätverket under ett antal år genom projekten KomKom och KomKom2. Nätverket har bestått av informatörer, kommunikatörer, strateger etc från kommuner och avfallsbolag. Projekten resulterade i en strategi för kommunikation kring matavfallsinsamling samt informationspaket kring matavfallsinsamling. Som avslutning på projektet KomKom2 genomfördes ett slutseminarium till vilket en kommunikationsbyrå anlitades för att hjälpa deltagarna att börja tänka i nya banor i sin kommunikation och ta ett kliv från information till inspiration i sina metoder. Detta intressanta seminarium genomfördes sen även i Västra Götalandsregionen och en koppling hade därmed skapats mellan regionerna.

Biogas Syd genomför nu tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund ett projekt för att fortsätta detta utbytet regionerna emellan, som är väldigt värdefullt för deltagarna som i många fall sitter ensamma med sina arbetsuppgifter och behöver utbytet av idéer och tankar. Inom ramen för projektet genomförs även framtagande av ett kommunikations-koncept som ska utveckla tanken med att hitta nya metoder och vägar för att kommunicera matavfallsinsamling och därmed inspirera till ett förändrat beteende.

Projektet drivs av Hanna Hellström, GR och Desirée Grahn, Biogas Syd och finansieras av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige, SYSAV och Biogas Syd.

Mer information om projektet hittar du här. Har du intresse av att delta? Kontakta Desirée Grahn.

Publicerad:

Skriv en kommentar