Nytt projekt hos Biogas Syd kring upphandling av fossilfria transporter

Biogas Syd och Energikontoret Skåne har fått beviljat medel av Energimyndigheten för att starta ett nätverk för kommunerna kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster. Projektet börjar under december 2016 och pågår till september 2018. Har du intresse av att delta eller vill ha mer information så kontakta oss på desiree.grahn@kfsk.se. En första träff i nätverket planeras genomföras i början på 2017 då en kartläggning av nätverkets behov och intressen kommer genomföras. Projektet kommer ha tre huvudinriktningar:

  • Kunskap: kunskapsuppbyggande aktiviteter kring fossilfria alternativ – när passar vad? vilka fördelare respektive nackdelar har vardera bränsle?
  • Erfarenhetsutbyte: fokus på utbyte av goda exempel mellan kommunerna för att effektivt sprida erfarenheter.
  • Utveckling: hur kan upphandling göras på nya sätt för att styra mot fossilfria alternativ? Med hjälp av en extern upphandlingsexpert ska upphandlingsmetod och kravställning utvecklas.

Publicerad:

Skriv en kommentar