Nya riktlinjer för användning av biogödsel på ekoodlingar

Jordbruksverket släppte i början på året nya riktlinjer för när biogödsel får användas på ekoodlingar. Riktlinjerna gör det nu möjligt att använda sig av biogödsel producerad på matavfall i ekoodlingar, men förutsatt att det eventuella matavfallet som används har samlats in genom ett frivilligt system. Som underlag i arbetet med de nya riktlinjerna har Biogas Syds bakgrundsstudie till projektet Kommunal kommunikationsstrategi använts.

Biogödsel från biogasproduktion med insamlat matavfall kan nu spridas på ekoodlingar men endast om insamlingssystemet är frivilligt. I den nyhet kring lanseringen som Jordbruksverket gick ut med i början på året citeras en av Biogas Syds bakgrundsstudier. Biogas Syd önskar dock klargöra att det i rapporten finns en diskussion om huruvida frivilligt eller obligatoriskt insamlingssystem ger rena fraktioner av matavfall. I rapporten belyses att båda systemen kan ge rena fraktioner, beroende på hur systemet är utformat och hur mycket information och kommunikation som går ut till hushållen.

Läs mer om de nya riktlinjerna  från Jordbruksverket här.

Bakgrundsstudien till KomKom finner ni här.

Publicerad:

Skriv en kommentar