Nya informationsmaterial från Biogas Öst: Biogasens samhällsnyttor och vägledning till etablering av tankställen

Kring två aktuella ämnen i biogassfären har Biogas Öst tagit fram nya informationsmaterial. Det gäller etablering av tankställen i kommuner, där bland annat exemplet med Biogas Ystad Österlen’s etablering av tankställen i Simrishamn och Tomelilla lyfts som ett gott exempel på ”crowdfunding”. Vi har tidigare lyft exempel på arbete med att ta fram stödjande material för etablering av tankstationer, bland annat det material som togs fram genom projektet BioGac.

Ett annat aktuellt ämne är kartläggning av biogasens samhällsnyttor där Biogas Öst tillsammans med Biogas Research Center har tittat på samhällsnyttan från perspektivet cirkulär ekonomi. Även samhällsnyttorna har diskuterats vid flertalet tillfällen. Det har bland annat studerats av Region Jönköpings län/Energikontor Norra Småland vilket har omnämnts tidigare.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar