Ny vision för Biogas Syd

Under året som gått har kansliet för Biogas Syd tillsammans med dess styrgrupp arbetat med att uppdatera visionen och de övergripande målsättningarna för Biogas Syd. Detta har gjorts i samarbete med nätverkets deltagare som har, genom en remissrunda, bjudits in till att lämna åsikter på den föreslagna visionen. Styrgruppen beslutade i november att anta visionen som anger följande inriktning:

Biogas Syds vision

Skåne – ledande biogasregion 2030

Biogas Syds uppdrag

Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla det skånska kretsloppet genom biogas och biogödsel.

Övergripande målsättningar för att vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige

  • Biogas Syd ska vara en bred plattform för samverkan och nätverksbyggande för intressenter inom biogasområdet i Skåne.
  • Biogas Syd ska bevaka utvecklingen med relevans för biogas och sprida kunskap till berörda intressenter.
  • Biogas Syd ska vara en kompetent samarbetspartner i olika utvecklings- och forskningsprojekt inom biogasområdet.
  • Biogas Syd ska utgöra en länk mellan forskning och praktik.
  • Biogas Syd ska i samverkan med andra organisationer medverka till en utveckling av företagandet inom biogasområdet.
  • Biogas Syd ska samverka med andra aktörer inom hållbarhetsområdet

Biogas Syds visionsdokument antogs av styrgruppen 23 november 2017 och kan laddas ner här.

Publicerad:

Skriv en kommentar