Nu tackas Malmöborna för sitt matavfall

Insamling av matavfall blev obligatoriskt i Malmö och Burlöv 2012 och idag samlas 36 % av matavfallet in från invånarna. Ett resultat som har nått så högt så snabbt att VA Syd och Malmö stad nu vill tacka Malmöborna för sin insats och påminna och de positiva effekter som insamling av matavfall ger.

Genom kampanjen tack VA Syd och Malmö stad för all ren luft, all växtkraft och alla rester som insamlingen av matavfall har gett. Biogas som produceras ersätter fossila drivmedel och ger bättre luftkvalité på de platser där det används. Biogödseln, restprodukten från produktionsprocessen, sluter kretsloppet genom att de näringsämnen som finns i matavfallet återgår till åkermark till produktionen av ny mat. Alla rester som samlas kan därmed återanvändas – som energi och näring. Mer information om kampanjen hittar ni här

Publicerad:

Skriv en kommentar