Nu kan svenska gasbilar tanka på Köpenhamns flygplats och på ytterligare tio andra platser i Danmark

Som något helt nytt öppnar nu ett tankställe för gasbilar på Köpenhamns flygplats. Från och med den 22 oktober kan taxibilar från Sydsverige som dagligen kör till och från Köpenhamns flygplats via Öresundsbron tanka på danska flygplatsens nya gastankställe. Tankstället erbjuder gas till alla gasbilar, inte bara till taxibilar.

Det nya tankstället är ett resultat av ett avtal mellan Københavns Lufthavne A/S (CPH) och HMN Naturgas-koncernen, som är Danmarks största gasbolag.

På tankstället kan alla personbilar och andra lättare fordon tanka naturgas och koldioxidneutral biogas – eller en blandning.

På Köpenhamns flygplats välkomnar man det nya gastankstället:

– Vi är glada för att HMN Naturgas har etablerat ett gastankställe på Köpenhamns flygplats som är öppet för allmänheten. Vår plan är att öka från 25 till 40 miljoner passagerare per år och det nya tankstället ger möjligheter åt alla att tanka mer miljövänligt, säger Christian Poulsen, vice vd, Assets & Technology på Københavns Lufthavne A/S (CPH).

Utöver det nya tankstället med allmän tillgång har flygplatsen också sitt eget gastankställe. Det använder medarbetarna till godstransporter/transporter på flygplatsens så kallade airside-område, som är stängt för allmänheten. CPH köpte förra året sex gasbilar för detta ändamål och har köpt ytterligare sex stycken i år.

– På flygplatsen testar vi själva just nu potentialen genom att använda gas som drivmedel i stället för bensin och diesel i CHPs egna fordon. Här är vårt primära fokus att förbättre luftkvaliteten på flygplatsens angöringsområde, men på CPH har vi också ett tydligt mål för att minska koldioxidutsläppen per passagerare, även om vi växer. Så givetvis följer vi också med i utvecklingen inom till exempel biogas,säger Christian Poulsen.

Mer information

För mer information om gastankställenas placering och annan intressant läsning kan ni trycka här.

Publicerad:

Skriv en kommentar