Nätverksträff Biogas Syd 13 februari

Varmt välkommen på samrådsmöte för Biogas Syds deltagare den 13 februari. Vi träffas på Hotell Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund. Vi får en uppdatering kring etableringen av E.ON’s anläggning Högbytorp utanför Stockholm. Gasum kommer och berättar om sitt arbete i Jordberga  men även sina framtida planer på expansion i Skåne. Vi får även en uppdatering kring arbetet med den nationella biogasstrategin och vad som händer på nationell nivå just nu av Energigas Sverige. Volvo kommer för att presentera sin nya lastbilsmodell och hur de arbetar kring den. Dessutom kommer Biogas Syds eget arbete, i form av utveckling av kommunikationsinsatser kring matavfallsinsamling samt etablering av skandinavisk biogasplattform för biogas presenteras. Som vanligt kommer vi även ta en runda runt bordet för att höra vilka frågor som är aktuella för er som deltagare.

Information

Tid: Tisdag den 13 februari

Kl. 9.00 – 12.00. Kaffe från 8.30 och vi avslutar med gemensam lunch

Plats: Hotell Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund

Anmälan: Senast den 6 februari till Desirée Grahn.

Anmälningsavgift: Gratis för deltagare i Biogas Syd, deltagaravgift på 500 kr för övriga deltagare. Avgift faktureras i efterhand.

Mer information: Desirée Grahn, desiree.grahn@kfsk.se eller 072-885 49 23

Publicerad:

Skriv en kommentar