Naturvårdsverket beviljar klimatklivspengar till biogasproduktion på Österlen

Biogas Syd har fått information om att Naturvårdverket har beviljat klimatklivsmedel för byggnation av en ny gårdsanläggning för biogas på Österlen. Anläggningen som har sökts är på 5 GWh. Så bra att lantbrukare vill satsa på biogasproduktion – det finns mycket substrat i nordöstra Skåne som bör nyttjas för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Nu hoppas vi att planerna för anläggningen förverkligas.

Som vi har skrivit i tidigare nyhetsbrev ligger ett flertal stora ansökningar för biogasproduktion i Skåne hos Naturvårdsverket för handläggning.

Vi håller er uppdaterad!

Publicerad:

Skriv en kommentar