Material från Biogas Syds nätverksträff 19 maj

Nu kan du titta på bilderna och inspelningar av delar av mötet

Anders Hjort från IVL (Svenska Miljöinstitut) pratade om utveckling och prognoser för nya biogasmarknader.Nya biogasmarknader, Anders Hjort, IVL 21-05-19

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Johannes sammanfattade resultat från rapporten ”Industrins stora utsläppare, En kartläggning av FoU-behov hos industrin i Skåne”, Länsstyrelsen Skåne 21-05-19

Håkan Kihlberg, från kemiföretaget Perstorp AB berättade om framkantssatsningen ”Project Air”, där biogas skall användas som molekylär byggsten för att tillverka hållbar metanol i stor skala. Project Air, Håkan Kihlberg, Perstorp AB  21-05-19

Emma Gunnarsson från Gasum pratade om utvecklingsprojekten för flytande biogas i sydöstra Skåne. Emmas presentatopn: Gasum – sydöstra Skåne statusuppdatering, Emma Gunnarsson, Gasum 2021-05-19 samt inspelning av hennes bidrag inkl. diskussion: Gasum – statusrapport biogasprojekt sydöstra Skåne on Vimeo.

Emma Ek är Symbiosutvecklare på Sotenäs kommun. Hon gav oss en överblick över Sotenäs symbioscentret och berättade om projektet ”Cirkulär bioekonomi i Sotenäs – organiskt restavfall blir KRAV råvara”. Här ingår bland annat planer för laxodling på land (rena hav). Emmas presentation: Sotenäs Symbioscentrum, Emma Ek, Sotenäs kommun 2021-05-19 samt inspelning av hennes bidrag inkl. frågor: Emma Ek Sotenäs Symbioscentrum on Vimeo.

Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne, berättade om arbetet med två bioekonomi-case inom INTERREG projektet Greater Bio: 1. användning av tång som biomassa och 2. utveckling av ett verktyg för bedömning av användningsmöjligheter för biomassa”. Per-Johans presentation: Greater Bio, Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne 2021-05-19 samt inspelning av hans bidrag och diskussion: Greater Bio och diskussion om tång som biogassustrat.mp4 on Vimeo.

Publicerad:

Skriv en kommentar