Marknadsundersökning av biogas för tunga transporter

Swedegas, E.ON Gas Sverige AB , Åhus hamn Stuveri AB har genomfört en marknadsundersökning av möjligheterna att använda biogas i tunga transporter i nordöstra Skåne. Undersökningen visar att de relativt stora transportvolymerna som passerar regionen är tillräckligt stor för att även en liten marknadsandel skulle ge tillräckligt underlag för etableringen av en ny tankstation. Cirka 1-2 tankstationer i Åhus och Kristianstad skulle dessutom ha stor nytta av en eventuell utbyggnad av gasnät regionalt. Intervjuer visar dock på svalt intresse i dagsläget hos åkerier och transportköpare som hänvisar bland annat till kostnaden för biogasdrift som är en utmaning på en konkurrensutsatt marknad.

Hela studien hittar du här.

Publicerad:

Skriv en kommentar