Markant ökning av skånsk biogasproduktion 2014

Igår lanserades Energimyndighetens statistik för produktion och användning av biogas och biogödsel 2014 och för Skåne län har det skett en markant ökning under föregående år. Totalt sett produceras det ca 1,8 TWh biogas i Sverige där ca 60 % används i transportsektorn. Nationellt sett är de största förändringarna en 25 % ökning av den producerade mängden flytande biogas (LBG) och att Sverige nu har sin första förgasningsanläggning i GoBiGas i Göteborg.

I statistiken för Skåne märks det att Sveriges största biogasanläggning, Jordberga biogas närmade sig full produktion under 2014 och att NSR dubblade sin kapacitet. Skåne har nu en produktion på 351 GWh (varav 68,1 GWh deponigas).

Biogasproduktion i Skåne

 

Publicerad:

Skriv en kommentar