Lyckad första workshop i KomKom2

Vilka ord ska vi använda när vi kommunicerar kring matavfallsinsamling? Detta, och en hel del annat, diskuterades under fredagens workshop som Biogas Syd anordnade i projektet KomKom2. Femton representanter från skånska kommuner och avfallsbolag samlades och deltog i denna första del av projektet som löper under två år och som har syftet att samordna och likrikta den skånska matavfallskommunikationen.

Under 2013 drevs projektet KomKom där man tog fram underlag till en gemensam kommunikationsstrategi för matavfallsinsamling i Skånes kommuner. Genom projektet bildades ett nätverk för matavfallsinsamling där majoriteten av Skånes matavfallsaktörerdeltog. Nätverket var mycket uppskattat av deltagarna och man uttryckte att man gärna ville se ett fortsatt samarbete i Skåne. KomKom2 är därför en fortsättning på KomKom, en ny arena för utbyte inom det regionala nätverket. Målet med KomKom2 är att ta fram ett gemensamt koncept för matavfallskommunikation inom regionen som ska innebära ett stöd i arbetet och minska förvirringen för avfallsgenereraren. Workshopen var den första av fem i projektet som pågår fram till våren 2016. De övriga workshoparna kommer ge underlag till gemensamma koncept kring textmaterial, utbildningsmaterial och informationskampanjer samt en gemensam bildbank. Region Skåne finansierar projektet tillsammans med medfinansiärerna ÖKRAB, Vellinge kommun, Sysav Utveckling AB, VA Syd, Lomma kommun, Svedala kommun, NÅRAB, MERAB och Ystads kommun.

Publicerad:

Skriv en kommentar