LTH rapport om styrmedel för biogas är klar!

Ny är den klar, styrmedelsrapporten som LTH har tagit fram på uppdrag av Region Skåne.

Vi vill tipsa om en rapport som Lunds Tekniska Universitet har tagit fram på uppdrag av Region Skåne. Syftet med studien är att analysera miljöeffekterna och det samhällsekonomiska värdet av att producera och använda biogas i Sverige. Den ger en överblick över styrmedel som implementerats eller föreslagits nationellt och internationellt och som kan vara relevanta för att främja produktion och användning av biogas. Och slutligen ger studien förslag på styrmedel som skulle kunna implementeras för att främja produktion och/eller användning av biogas i Sverige samt översiktligt göra en kvalitativ bedömning av effekterna av dessa styrmedel.

Här kan du ladda ner rapporten: LTH rapport om styrmedel för biogas 2019

Publicerad:

Skriv en kommentar