Läs Biogas Syds remissvar på Biogasmarknadsutredningen

Idag har vi skickat in vårt remissvar till Biogasmarknadsutredningen. Vi tycker det är jättebra att utredningen föreslår ett nationellt biogasmål och ger konkreta förslag till styrmedel. Vi hoppas att förslagen implementeras snarast. Men vi vill även lyfta att en lösning behöver hittas för att göra produktion av biogas från andra substrat än gödsel, exempelvis matavfall, avloppsslam och restprodukter från industrin lönsamt.

Siste april går tiden ut för att lämna remissvar på Biogasmarknadsutredningen. Många skånska aktörer engagera sig i detta, så även Biogas Syd.

Här kan du läsa Biogas Syds remissvar.

Och här kan du även läsa Länsstyrelsen Skånes remissvar på Biogasmarknadsutredningen. Region Skånes remissvar hittar du via denna länk.

Vi kommer att hålla er uppdaterade om utvecklingen!

 

Publicerad:

Skriv en kommentar