Lantbrukets restprodukter som biogassubstrat – presentationerna från seminariet 6 dec i Alnarp

Biogas Syd tillsammans med SLU Alnarp / SLU Partnerskap Alnarp bjöd in till ett biogasmöte med fokus på lantbrukets restprodukter som biogassubstrat. Vad finns bortom gödseln? Med talare från Danmark, Tyskland och Sverige pratade vi om generella trender och utveckling kring teknik insamling, rötning och lagring av alternativa substrat. Energimyndigheten pratade om do`s and dont`s för användning av substrat från lantbruket utifrån produktionsstöd för biogas och hållbarhetskriterier och Länsstyrelsen Skåne gav en överblick på biogasansökningar i Klimatklivet. I inlägget kan du ladda ner alla presentationer.

Sabine Täuber, Biogas Syd och Sven-Erik Svensson, SLU och Partnerskap SLU: Välkommen till seminarium om lantbrukets restprodukter som biogassubstrat 

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne: Skåne och södra Sverige – Biogasboom i klimatklivet 221206

Bruno Sander Nielsen; Danish Biogas Association: The danish biogas development

Hanna Hanning, Energimyndigheten: Hållbarhetskriterier biogas

Walter Stinner; German Biomass Research Center: agricultural residues in biogas production

Carina Gunnarsson, RISE: Forsknings- och demoprojekt kring lantbrukets restprodukter – fokus på halm för bioraffinaderi

Bengt Verworner, German Biomass Research Center: Alternative biogas Substrates

Emma Kreuger. LTH: Co-digestion of straw and sewage sludge

Vi jobbar på att göra inspelningarna av mötet tillgänglig.

Seminariet var ett samarrangemang med projektet Green2Feed som finansieras av Energimyndighetens Bio+ program. 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar