Lansering av förslag på nationell biogasstrategi

Biogas Syd och Energikontoret Skåne var närvarande då en del av resultatet från projektet Intensifierat Nationellt Biogasarbete lanserades, i form av ett förslag på nationell biogasstrategi. Region Skåne, Swedegas och Energigas Sverige har jobbat med det här projektet i två år och samlat en stor bredd av aktörer. Strategin sätter upp ett mål för användning av biogas i enlighet med den potential som omnämns i utredningen Fossilfri fordonsflotta på 15 TWh per år, där 12 TWh går till transporter och resterande 3 TWh till användning inom industrin. Strategin ger ett antal förslag på styrmedel och åtgärder som borde genomföras för att biogasen ska få de förutsättningar som behövs för att nå de uppsatta målen. Bland annat nämns en förlängning på skattebefrielsen, en miljölastbilsdefinition, införande av en gassbusspremie, ett bonus-malus system som gynnar gasfordon, underlättande av tillståndsprocessen, tydligare ersättning för de samhälls- och miljönyttor som uppstår vid biogasproduktion etc.

Vid seminariet medverkade en panel av sex riksdagspolitiker som tog emot strategin positivt. Behovet av långsiktighet var tydligt och flertalet av styrmedelsförslagen diskuterades.

Hela strategin hittar du på Energigas Sveriges hemsida.

Mer information om projektet Intensifierat Nationellt Biogasarbete hittar du på projektets hemsida.

Läs även Energigas Sveriges debattartikel i Dagens Samhälle.

Publicerad:

Skriv en kommentar