Klimatklivet ger stora investeringar på biogasområdet

Den första ansökningsomgången för Klimatklivet, satsningen på lokala klimatinvesteringar, är avslutad och totalt beviljades 97 ansökningar på ett belopp på totalt 270 miljoner kronor. Dessa projekt motsvarar en minskning på koldioxidutsläppen på 1,5 miljoner ton.

Biogasrelaterade projekt föll väl ut i den första ansökningsomgången där större andelen av ansökta medel till biogasprojekt beviljades. Totalt rör det sig om fyra förbehandlingsanläggningar, tre anläggningar för biogasproduktion, en uppgraderingsanläggning, en konvertering från olja till biogas, två uppsamling och förbränning av deponigas/metangas och fyra tankstationer. Totalt uppgick beloppet till ca 137 miljoner till fördel för biogas/fordonsgasområdet.

Antal Beviljat stöd, mkr Total inv.kostnad, tkr Stödandel %
Avfallshantering 5 25,105 70,130 36
Biogas 5 90,683 216,618 41
Konvertera till biogas 1 0,225 0,5 45
Metanutsläpp 2 8,400 20,000 42
Biogastankställen 4 12,714 34,991 36

Ett antal exempel på ansökningar som har beviljats medel har sekretessprövats och finns tillgängliga nedan. De kan fungera som ett vägledningsunderlag för övriga intressenter som vill ansöka och ta del av goda exempel. Använd dessa som inspiration vid nya ansökningar till Klimatklivet.

Exempel på ansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning

Exempel på ansökan för förbehandlingsanläggning

Exempel på ansökan för biogasanläggning

Exempel på ansökan för uppgraderingsanläggning

Exempel på ansökan för tankställe 1

Exempel på ansökan för tankställe 2

Exempel på ansökan för deponigasanläggning

Nästa sökomgång är mellan den 15 februari och 14 mars. Mer information på Naturvårdsverkets hemsida.

Publicerad:

Skriv en kommentar