Jordberga resurshub

Nu kan du läsa förstudien "Färdplan Biogas". En rapport om hur Jordberga Resurshub kan bli till en modell för att gå från linjär produktion till cirkulär produktion med ökad biogasproduktion och andra samhällsnyttor.

Under 2019 har aktörerna i Jordberga Resurshub arbetat med en modell för att gå från linjär produktion till cirkulär. ”Genom att dela resurser i form av energi och optimera produktion i förhållande till varandras behov av restprodukter, når vi stora framsteg mot en hållbar livsmedel- och energiproduktion.”

Ur sammanfattningen: Genom arbetet med förstudien har bilden av en potentiell, framtida samverkan mellan aktörerna som ingår i Jordberga Resurshub konkretiserats. En samverkan som kan ge många fördelar och en helt cirkulär produktion där alla produkter återanvänds.
Förutom en utökad biogasproduktion sker mycket stora förändringar av hanteringen av både flyt- och biogödsel, vilket bidrar till att stärka förutsättningarna för biogasproduktion och samtidigt skapa en attraktiv produkt. Nya kvaliteter av biogödsel både i fast och flytande form kan utvecklas vilket innebär en kvalitetshöjning som både minskar luktproblem och ökar spridningsmöjligheten lokalt samt ökar värdet/intresset från omkringliggande gårdar.

Samlokaliseringen av verksamheterna kring Jordberga skapar förutsättningar för en ökad produktion av förnybar energi i området i form av vindkraft och solcellsanläggningar.

Projektet bidrar till ett minskat transportbehov genom minskad import, samlokalisering av anläggningar och ett ökat resursutbyte mellan aktörerna. Utöver detta finns även ytterligare positiva miljöeffekter som bidrar till ett minskat koldioxidutsläpp (minst 5 000 ton CO2 per år) samt en minskad vattenanvändning.

Här hittar du hela förstudien: Jordberga Resurshub Slutrapport

 

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar