Interpellationsdebatt i riksdagen kring biogas

Den 20 december hölls en interpellationsdebatt i riksdagen kring biogasens framtid mellan Ibrahim Baylan (S), Gunilla Nordegren (M) och Karin Svensson-Smith (MP) kring bland annat den snedvridna konkurrenssituation som just nu råder.

Du hittar debatten i sin helhet här.

Publicerad:

Skriv en kommentar