Inbjudan: Biogasdag på Sötåsen

Välkommen på demonstrations- och seminariedag med studiebesök torsdagen den 10 mars Naturbruksgymnasiet Sötåsen!

Dagens tema: Småskalig uppgradering och fordonsgasproduktion.

Medverkar på dagen gör bland annat Hushållningssällskapet, JTI, Sweco, Innovatum mm. Dagen avslutas med ett studiebesök på Vadsbo Biogas AB.

Mer information om anmälan och fullständigt program här: Sötåsen inbjudan 10 mars 2016

Dagen arrangeras av naturbruk.nu, Hushållningssällskapet och JTI med finansiering och/eller deltagande från Västra Götalandsregionen, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerakk och Biogas2020.

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar