Höstens samrådsmöte gav inblick i pågående arbete

Den 15 september samlades nätverket i Biogas Syd för en halvdagskonferens i biogasens tecken. Medverkade gjorde Lunds Tekniska Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet, Region Skåne och E.ON som berättade vad som är aktuellt i sina organisationer och vilka projekt man arbetar med just nu. Region Skånes utlysning för hösten har just avslutats och arbetet tillsammans med Energigas Sverige och Swedegas för att ta fram ett förslag på nationell biogasstrategi fortsätter. E.ON fokuserar på att bygga marknad och inspirerade kring hur vi kommunicerar biogas och hur det kan förbättras. På LTH och SLU pågår flertalet projekt, bland annat kring uppgradering, mellangrödor, tank-to-wheel analys av metan mm. Biogas Syd höll en inledning och berättade bland annat om de två nya projekten som har fått anslag, nämligen: Biogas 2020 och Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck.

Mer information finns i presentationerna nedan:

Biogas Syd

Nytt på LTH

Skånes färdplan för biogas_Region Skåne

Biogasforskning i Alnarp_SLU

Hur kan vi fortsätta bygga marknad för biogas – EON

Nästa samrådsmöte är planerat till den 8 februari 2016. Håll koll på nyhetsbrev och kalendarium för tips om andra aktiviteter.

Publicerad:

Skriv en kommentar