Green2Feed – nu analyseras den första skörden av ”gröna blad”

Våren är fullt igång och med det blir det action i projektet Green2Feed. Först ut för extraktion av ”proteinjuice” i SLU:s växtproteinfabrik i Alnarp var den ekologiska vintermellangrödan grönråg i mitten av maj och därefter var det ekologisk lusern. I projektet testar forskarna olika metoder för att maximera utvinning av proteiner från växterna.

Proteinjuicen analyseras sedan för olika ämnen, framförallt vilka aminosyror som förekommer och i vilken koncentration. Detta är intressant för bland annat djurfoderproducenter.

Restströmmarna från extraktionsprocesserna i projektet ingår i rötningsförsök för att se hur mycket biogas man kan utvinna. Idéen är att skapa en längre värdekedja som ökar lönsamheten och som kan tackla flera samhällsutmaningar – hållbara djurfoder och biomassa för biogas- och biogödselproduktion.

Projektet inkluderar ett flertal lantbrukare som levererar ”gröna blad” – det har exempelvis skördats ekologisk höstråg och höstvete på Ingelsträde gård vid Höganäs samt lusern på Lönnstorps försöksstation vid Alnarp. Under tidig höst kommer sommarmellangrödan vårhavre, som sås i juli t.ex. efter skörd av färskpotatis, att odlas och skördas i samarbete med odlare kopplade till Sydgrönt. Senare under hösten blir sockerbetsblast och skörderester från grönskålsodling aktuella för växtproteinfabriken.

I maj träffades styrgruppen inom Green2Feed, där bland annat Lantmännen, Svenska Foder och Gasum ingår. Det blev intressanta diskussioner främst kring hur mängden protein, som extraheras fram i processerna, kan ökas för att förbättra den ekonomiska hållbarheten i produktionen.

Du kan följa projektet på ResearchGate (länk) och och på SLUs projekthemsida (länk).

Kontaktperson och projektledare för Green2Feed är Thomas Prade (SLU Alnarp) thomas.prade@slu.se.

Tips: Visste du att SLU har en hel ”Växtproteingrupp” vid LTV-fakulteten på Alnarp. Syftet med gruppens arbete är att samla och tillgängliggöra kunskap och kompetens inom vegetabiliskt protein och konsumtion samt att initiera en gemensam bas inom områdets alla delar på LTV-fakulteten  – mer information hittar du på SLU:s webb, länk.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar