Goda exempel: offentlig upphandling biogas

Biogas Öst har under 2013 låtit ta fram ett handledande material som riktar sig till aktörer som vill främja biogas som fordonsbränsle genom offentlig upphandling av såväl egna fordon som transporter av upphandlade varor och tjänster.

Som ett komplement till detta finns här även en broschyr med ett antal goda exempel på hur kommuner och landsting runtom i landet ställt offensiva krav och på olika vis premierat biogas och gasfordon via offentliga upphandlingar.

Broschyren har tagit fram av Biogas Öst med finansiering av Länsstyrelsen Södermanlands län och Länsstyrelsen Östergötland. Mer information finns på här.

Publicerad:

Skriv en kommentar