Gasdagarna i Båstad 15-16 maj

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades.

Åsa Westlund, ansvarig för regeringens Biogasmarknadsutredning meddelade att utredningen har fått förlängning av uppdraget fram till 31 december i år vilket var nödvändigt för att kunna leverera ett bra och genomarbetat förslag (läs mer om denna nyhet här). De fokuserar nu på att utarbeta någon form av produktionsstöd till biogasen, men då det finns massor med olika restriktioner inom EU och även nationellt gäller det att hitta rätt balans och nivå.

Biogasmarknadsutredningen jobbar med en trestegsplan:

1.Säkra befintlig biogasproduktion idag genom utbyggnad av fler gastankställen.

2.Bygg ut ny biogasproduktion, satsa på förvätskning.

3. Stöttning av ny teknik, exempel förgasning. Industrin ska stimuleras till att gå över till biogas.

Utredningsgruppen är fortsatt öppna för input vilket bör utnyttjas. Det planeras för ett slutmöte i november och utredningen ska remissas i vanlig ordning.

 

Ellenor, Anna och Linus på Energigas gick igenom allt som händer på styrmedelsfronten, vilket var en hel del både nationellt och inom EU. De poängterade vikten i detta arbete som kommer att vara avgörande för biogasens affärsmöjligheter framöver. Här är en kortversion av deras information:

 1. Januariöverenskommelsen på 73 punkter är regeringens högsta prioritet vilket gör att det är besvärligt att få besked från regeringskansliet om frågor som ligger utanför. Den gröna skatteväxlingens på 15 miljarder kronor innebörd är oklart. Satsning på fossilfria transporter och fortsatt stimulering av biogas finns med bland de 73 punkterna.
 2.  Vårändringsbudgeten:
 • Klimatklivet återinförs.
 • Höjd skatt på naturgas vid kraftvärmeproduktion kan slå negativt även på biogasen.
 • Biogasproduktionsstödet på 270 miljoner kronor fanns inte med i ändringsbudgeten.
 1. Nationellt biogasregister med ursprungsgarantier kommer att underlätta handeln med biogas.
 2. Aktuella EU-frågor som bevakas är:
 •  EU-strategi för klimatneutral ekonomi 2050.
 • Gaspaket (ren gas), HBK för all bioenergi införs, Bonus för biogas från gödsel >200% ! Livsmedel och fodergrödor ej OK som substrat men ändå viss uppmjukning, Palmolja räknas ej mot målet.
 • Förnybarhetsdirektivet (RED2) införs från 2021.
 • Nya energi-miljöstödsriktlinjer
 • Clean Vehicle Directive
 1. Statsstödsreglerna och skattebefrielsen för biogas bör redan nu förlängas från 2020 till 2022.
 2. Bonus-Malus, systemet ger en bra signal men beloppet anses vara för lågt och det bör förlängas till 5 år så att det kan gynna att begagnade gasbilar stannar i Sverige.
 3. Det måste finnas en och samma Miljöbilsdefinition. Idag är det tre olika; Klimatbonus, nedsatt förmånsvärde tjänstebilar (som måste förlängas), miljözons definitionen.
 4. Införa en Miljölastbilspremie!

För övrigt uppmärksammades att fordonsgasen som säljs i Sverige består numera av hela 93% biogas, vilket är nivåer som vi inte trodde skulle vara möjligt för några år sedan.

 

Inget ont som inte har något gott med sig. Den dubbelsubventionerade danska biogasen har möjliggjort användning av biogas inom nya marknadssegment inom industrin vilket lett till en stark tillväxt. De senaste åren har andelen biogas ökat kraftigt i stamnätet till följd av ökad import, framför allt från Danmark. Andelen biogas uppgick 2016 till nästan 4 procent och 2017 hade den ökat till drygt 10 procent. När vi summerar helåret 2018 ligger andelen handlad gas i stamnätet på 20,2 procent – en fördubbling mot föregående år.

 

Biogas Syd var dessutom med i en rad olika intressanta sessions som Drive LBG, Gasbilarnas återkomst och Miljösmart offentlig upphandling. På sistnämnda session fick vi höra hur Kalmar län har jobbat med sin upphandling av biogasdriven kollektivtrafik – där ingår stadsbussar, regionbussar, skolfordon, jourfordon och specialfordon. Man samarbetar bl a med Fiat för att få anpassade fordon som ni ser på bilderna. Mycket spännande! Presentationen med all info hittar ni här

 

Många av presentationerna från gasdagarna kan du ladda ner på Energigas Sveriges hemsida här.

Där finns även ett kort inslag på Sveriges Radio där Fossilfritt Sverige, Åsa Westlund och Båstads kommun kommer till tals om biogasens roll och utmaningar idag och framöver. Lyssna på inslaget här.

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar