Gasbilar ska fortsatt klassas som miljöbil hos statliga myndigheter

Förra fredag meddelade regeringen att de INTE kommer gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det här betyder dels att statliga myndigheter även fortsättningsvis kan upphandla gasbilar, men det skickar också en stark signal till alla andra som velat satsa på gasbilar samt att att regeringen har lyssnat på remissvaren. Och det var många!

Förra fredag meddelade regeringen att de INTE kommer gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det här betyder dels att statliga myndigheter även fortsättningsvis kan upphandla gasbilar, men det skickar också en stark signal om att regeringen lyssnat på remissvaren som har kommit in från kommuner, regioner, branschen och experter från akademin. Låter väl rimligt…

Nu rimmar miljöbilsdefinitionen med andra styrmedel som exempelvis bonus-malus, upphandlingsmyndigetens riktlinjer, den 10-åriga skattebefrielsen samt förslagen i budgetpropositionen i september om långsiktiga stöd till biogasproduktion. I pressmeddelandet kan du även läsa att det är troligt att förslagen kring slopad merkostnad för besiktning och konverteringspremien kommer bli verkligen under 2022.

Pressmeddelandet hittar du här.

Vi vill även passa på att tipsa om Biodriv Östs nya broschyr med gasbilsmodeller 2021. In och kika här, och sprid gärna!

Publicerad:

Skriv en kommentar