Förbehandling i centrum för ny studie från LTH, SLU och JTI

Nu ska det blir lättare att jämföra resultat från studier av förbehandling av lignocellulosa rika råvaror. I en ny studie som genomförts av forskare från LTH, SLU och JTI har nyckelaspekter vid utvärdering av behandlingsmetoder tagits fram.

 
Forskare från LTH, JTI och SLU har med finansiering från Energimyndigheten genomfört en förstudie kring nyckelaspekter av förbehandling av lignocellulosarika råvaror. Initiativet kom från Biogas Syd, och bakgrunden var att Biogas Syd och Region Skåne fick in ett antal ansökningar om stöd för projekt som rörde olika aspekter av förbehandling av lignocellulosarika råvaror inför biogasproduktion. Frågan om vilka krav man som finansiär bör ställa om man vill att olika aktörer ska genomföra projekt så att resultaten blir jämförbara kom då upp. Arbete har sammanställts i den rapport du kan hitta på länken nedan. Syftet är att beskriva ett upplägg som kan möjliggöra jämförande utvärdering av förbehandlingsmetoder för lignocellulosarika biogasråvaror. Förstudien utmynnar i ett konkret förslag om ett forskningsprogram där frågan behandlas.

Läs mer om och ladda ner rapporten på SLU:s hemsida

 

Publicerad:

Skriv en kommentar