Europa har nu 17 376 biogasanläggningar

Enligt en kartläggning av EBA fanns det 17 376 biogasanläggningar i EU i slutet på 2015 och 459 uppgraderingsanläggningar för att rena biogasen till fordonsgaskvalité. Antalet biogasanläggningar ökade med 3 procent under 2015, vilket motsvarar 542 anläggningar. Störst ökning fanns i Storbritannien med 77 nya anläggningar, en ökning på 17 procent, Belgien med 11 procent/20 anläggningar och Holland med 16 anläggningar motsvarande 6 procent. 92 nya uppgraderingsanläggningar har byggts, en ökning med 25 % från året innan. Tyskland fortsätter vara ledande med 185 uppgraderingsanläggningar, men störst ökning har noterats i Storbritannien, Frankrike och Schweiz.

Mer information och rapporten finns för nedladdning här.

Publicerad:

Skriv en kommentar