Elgiganten i samarbete med Gasum och Volvo för miljötransporter

Elgiganten, Gasum och Volvo Lastvagnar går nu in i en testperiod där Elgigantens transportsamarbetspartners ska köra de utgående transporterna från Elgigantens Nordiska Distributionscenter i Jönköping på flytande biogas.

Vid upphandlingen av Elgigantens nya transportavtal våren 2020 kommer kravställning vara att delar av fordonsflottan ska gå på fossilfria drivmedel, där gas är ett alternativ. En bidragande faktor till detta är Gasums satsning på ett nordiskt stationsnät för flytande biogas med totalt 50 stationer till och med 2020, varav en skall vara placerad på Torsvik nära Elgigantens nordiska distributionscenter.

– Vi gläder oss att företrädare som Elgiganten går i bräschen för hållbara transporter. Med flytande gas finns det stor potential att minska utsläppen inom transportsektorn , säger Mikael Antonsson, Country Manager Traffic på Gasum.

Samarbetet kommer i nära samband med öppnandet av Gasums första tankstation för biogas i Västerås. Från maj öppnar Gasum nya stationer varje månad fram till och med 2020. Då ska totalt 50 nya stationer finnas i Norden.

-Varje vecka pratar vi med logistikköpare och transportföretag som vill köra mer miljövänligt samtidigt som de vill sänka sina drivmedelskostnader. Flytande gas uppfyller de villkoren, så nu när tillgängligheten ökar snabbt genom nya tankstationer kommer även efterfrågan öka, fortsätter Mikael.

Läs hela artikeln på Gasums hemsida.

Publicerad:

Skriv en kommentar