I efterdyningarna av BIOMASTER växer biogasmarknaden i Storbritannien

I EU-projektet BIOMASTER som avslutades under sommaren, fanns ett antal partners med från Italien, Polen, Österrike, Sverige och Storbritannien. Norfolk County Council, National Grid och CNG Services fanns med under projektets gång och hade redan från början stora visioner om biogasmarknaden i landet.

Alla erfarenheter som delgavs från de andra projektpartners togs emot med stor entusiasm, bland annat hur Skånetrafiken har lyckats med sin omställning av stor del av bussarna till gasdrift. Nu har detta arbetet tagit konkreta steg framåt då den första injiceringspunkten anslöts till gasnätet häromveckan och landets första gasbuss rullar på vägarna.

I Holkham i regionen Norfolk har en ny produktionsanläggning etablerats där rötning av bland annat slam och majs ger biogas motsvarande behovet hos 2500 hushåll och företag. Hos National Grid förväntar man sig nu att närmare 80 liknande anläggningar kommer anslutas till gasnätet de närmaste åren.

Samtidigt, på västra sidan av Storbritannien, väcker landets första ”poo-bus” (översatt: bajs-buss) stor uppståndelse. Mellan Bristol och Bath kan nu ca 40 passagerare transportera sig med en buss som drivs med biogas som har producerats på ett lokalt VA-verk. CNG services har här spelat en nyckelroll i designen och projektledningen av den nya produktionsanläggningen.

Publicerad:

Skriv en kommentar