Borgeby lockade rekordantal besökare

Projektet BIOGASSYS var del av det rekordstora antalet utställare på årets Borgeby fältdagar. Erfarenheterna från projektet i form av Biogasbilagan, informationsmaterial om biogödsel, mellangrödor och biogas till el- och värmeproduktion spreds till lantbrukarna som hade färdats till Borgeby från hela Sverige och delar av norra Europa.

IMG_0238

Med som dragplåster till utställningen var Modellgänget Skåne som hade byggt en modell över förnybar energi på lantbruk med biogasproduktion, vindkraftverk och solpaneler.

Publicerad:

Skriv en kommentar