Biogasstatistik för Skåne 2017

Nu har statistik för produktion och användning av biogas i Skåne för 2017 sammanställts.

Produktion

År 2017 producerades totalt 417 GWh energi biogas i Skåne vilket utgör nästan 20 % av hela Sveriges biogasproduktion. Skåneproduktionen innebär en liten minskning med 5 % från år 2016. Produktionen har minskat mest i gårdsanläggningar och deponier som följd av förbudet mot att deponering av organiskt material infördes 2005. Däremot ökade produktionen något i avloppsreningsverk.

Användning

De två största användningsområdena fortsätter att utgöras av Uppgradering (64%) och Värme (23%). Användningsområdena som producerad biogas i Skåne går till speglar de nationella användningsområdena av producerad biogas ganska väl. Mindre skillnader syns i användning till värme och el som är 4 respektive 3 procentenheter större i Skåne medan användningen av biogas till fackling är något lägre i Skåne jämfört med hela Sverige.

 

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar