Biogassamarbete i sydvästra Sverige ökar takten för grön omställning av industrin

Industrins behov av biogas som råvara och bränsle förväntas öka under de kommande åren. En ny studie ska utforska potentialen för ökad biogasproduktion i Skåne, Halland och Västra Götaland. Det är den första gemensamma aktiviteten i ett samarbete mellan biogasaktörer i de tre länen. Resultaten presenteras den 28 april i Falkenberg, när aktörerna träffas igen för ett dialogmöte.

Industriföretagens behov av mer biogas blev tydlig när Perstorp AB, Höganäs AB, Gelita och Boliden förklarade vilken roll de ser att biogas ska spela för deras omställning till en fossilfri produktion. På informationsmötet i januari som arrangerades av Biogasnätverken i Skåne, Halland och Västra Götaland bekräftar även Gasnätsägaren Nordion Energi bekräftar biogasens betydelse och möjligheter för grön industriproduktion. Intresset är stort från gaskunder att ställa om till biogas och minska sin miljöpåverkan.

Regionpolitikerna som medverkade på mötet underströk att produktionen av biogas behöver öka för att möta industrins efterfrågan. Detta är ett arbete som kräver både geografisk och sektoröverskridande samverkan.

I Skåne var vi tidiga med att producera och använda biogas och Region Skåne har länge aktivt jobbat för denna utveckling. Vi ser stora vinster i att kroka arm med regioner längs gasledningen, gemensamt verka för att öka biogasproduktionen och på så vis kunna möta upp industrins behov och möjliggöra deras klimatomställning. Detta främjar också en hållbar utveckling av lantbruket och livsmedelsproduktionen som är viktiga näringar för Skåne, säger Annelie Kihlstrand, regionpolitiker Region Skåne.

Även länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland ställer sig bakom utbyggnaden av inhemsk biogasproduktion då detta är en viktig faktor för att uppnå Sveriges miljömål. Det snabbt skiftande omvärldsläget gör det också till en allmänviktig angelägenhet att förbättra den inhemska svenska gasförsörjningen.

I april presenteras resultaten från substratstudien, när aktörerna i den sektorövergripande samverkan mellan Skåne, Halland och Västra Götaland åter träffas för ett dialogmöte i Falkenberg.

Läs hela pressmeddelandet om det sydvästsvenska biogassamverkan.

Publicerad:

Skriv en kommentar