Biogasproduktionen i Skåne fortsätter öka

Nu har statistiken för biogasproduktionen år 2015 publicerats och volymen biogas från rötning fortsätter öka i Skåne. Det är till stor del produktionsvolymen från Jordberga och den ökade produktionskapaciteten på NSR i Helsingborg som börjar synas i statistiken. Totalt sett produceras det ca 1,95 TWh biogas i Sverige där 63 % uppgraderas och används i transportsektorn. Nationellt sett har produktionsvolymen ökat med 9 %.

Skåne har nu en produktion på 417,5 GWh varav 37,7 GWh är deponigas, som har minskat drastiskt från föregående år då den låg på 68,1 GWh. Se utvecklingen av den skånska produktionen av biogas från rötning nedan.

Biogasproduktion i Skåne 2015

Publicerad:

Skriv en kommentar