Biogaslunch lockade många besökare!

Det var stort intresse för Biogas Syds nätverksträff där Energiforsk gästade och delade med sig av den senaste utvecklingen kring rötning, förgasning och power-to-gas. Ett fyrtiotal deltagare kom för att ta del av erfarenheterna och att nätverka med övriga besökare.

Sedan årsskiftet ingår Svenskt Gastekniskt Center (SGC) i den nya konstellationen Energiforsk som utgörs av Elforsk, Fjärrsyn, Värmeforsk och SGC. Därmed har forsknings- och utvecklingsarbete samlats som spänner brett över energisystemet. SGC deltar i bland annat European Biogas Association (EBA), the European Gas Research Group (GERG) och International Energy Agencys (IEA) task grupp med inriktning biogas. Som del av omvärldsbevakningen nämndes bland annat Göteborgs Energis förgasningsanläggning GoBiGas som är världsledande, utvecklingsarbetet som pågår på Power-to-Gas tekniken som är ett sätt att lagra intermittent energi som gas samt en utblick över tillväxten av biogasmarknaden i andra länder.

Mer information om Energiforsk och deras arbete hittar ni här.

Publicerad:

Skriv en kommentar