Biogasens samhällsnyttor under lupp i nytt projekt

Biogasen antas bidra med en rad olika samhällsnyttor – utöver att vara en förnybar energikälla – men vilka är dessa och hur kan vi mäta och värdera dem? Det ska preciseras i ett nytt projekt under ledning av Biogas Öst i samarbete med övriga regionala biogasorganisationer och Energigas Sverige.

Läs mer på Biogas Öst’s My Newsdesk.

Publicerad:

Skriv en kommentar