Biogasbilaga ska bygga kunskap om biogas

Vad är fordonsgas? Vad händer i Jordberga? Vad är ett bioraffinaderi och vilka möjligheter ger det? Vad gör man på biogascentrat i Trelleborg? Hur mycket biogas produceras idag? Idag distribueras den publika slutrapporten i projektet BIOGASSYS ut som en bilaga till Dagens Samhälle med svar på dessa frågor och många därtill.

Projektgruppen i EU-projektet Biogassys har tillsammans arbetat fram en nyhetsbilaga som sammanfattar biogasarbetet i både Skåne och Sverige idag. Materialet fungerar som en publik slutrapport i till projektet men kan även användas i allmän kunskapsuppbyggnad och kommunikation kring biogas till en bred målgrupp. Dagens Samhälles huvudsakliga målgrupp är beslutsfattare på den offentliga marknaden och förhoppningen är att bygga kunskap för dessa grupper så att långsiktiga spelregler kan komma på plats.

Publicerad:

Skriv en kommentar