Biogas Syds samrådsmöte 13 februari 2018

Ett trettiotal av biogasaktörerna från Skåne-regionen deltog vid Biogas Syds samrådsmöte den 13 februari i Lund. På agendan stod bland annat den nationella biogasstrategin, Gasum’s satsningar i regionen, Högbytorp-anläggningen utanför Stockholm samt Volvo Trucks nya gasdrivna lastbil. Mer information finns i presentationerna nedan. Nästa samrådsmöte är planerat till den 11 september 2018 i Lund.

Inledning, Desirée Grahn, Biogas Syd

Nationell biogasstrategi, Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Framtidens återvinningsprocesser för matavfall, Erika Lönntoft, RISE

Högbytorp – ny anläggning utanför Stockholm, Helene Sarbrant, E.ON

Gasum fortsätter sitt arbete i Sverige, Markus Olsson, Gasum

Volvo’s nya gaslastbil – vad händer nu?, Jan Strandhede, Volvo Trucks

Publicerad:

Skriv en kommentar