Varmt välkommen till vårens digitala nätverksträff med Biogas Syd – 19 maj

Vi kommer att prata om nya marknader för biogas (biogas till sjöfart och industrin), biogas och biogödsel som en del i industriell symbios och om aktuell biogasutveckling i Skåne. Dessutom finns det tid för utbyte inom nätverket.

Välkommen till vårens nätverksträff med Biogas Syd!

När: 19 maj, kl 9:00-11:00
Var: digitalt, via teams
Anmälan gör du via Anmälningslänken senast den 18 maj

Med oss har vi följande talare:

Anders Hjort från IVL (Svenska Miljöinstitut). Anders ger oss en bild om nya biogasmarknader. Vi pratar om intresset för biogas inom sjöfart och industri samt till tunga lastbilar.

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Johannes sammanfattar kort vad som kom fram i kartläggning ”Industrins stora utsläppare, En kartläggning av FoU-behov hos industrin i Skåne.”

Håkan Kihlberg, från kemiföretaget Perstorp AB. Håkan kommer att berätta om framkantssatsningen ”Project Air”, där biogas skall användas som molekylär byggsten för att tillverka hållbar metanol i stor skala. För att nå hela vägen fram skulle Perstorp behöva över 1 TWh biogas, biogas som delvis kan komma från Skåne?! Läs mer här.

Emma Gunnarsson från Gasum. Emma leder utvecklingsprojekten bakom den beviljade Klimatklivsansökan för produktionsanläggningar för flytande biogas i sydöstra Skåne (läs mer här). Biogasen skall i framtiden användas exempelvis inom sjöfarten, tunga transporter och varför inte inom industrin? Emma ger oss en överblick och statusuppdatering på projekten. Vi pratar även med Sven Andersson, Ordförande och VD för Biogas Sydöstra Skåne AB (BSS AB), om Gasums satsning och deras samarbete. BSS AB är en sammanslutningen av lantbrukare och lokala intressenter som sedan flera år tillbaka har verkat för en etablering av gödselbaserat biogasproduktion i sydöstra Skåne.

Louise Staxäng Torbäck och Emma Ek är Symbiosutvecklare på Sotenäs kommun. Louise och Emma berättar om projektet ”Cirkulär bioekonomi i Sotenäs – organiskt restavfall blir KRAV råvara”. Här ingår bland annat planer för laxodling på land (rena hav). Vi får höra om konceptet, en beskrivning av vilka verksamheter som ingår idag och hur flödena ser ut. Dessutom delar de med sig av erfarenheter och framtidsplaner och varför Sotenäs kommun engagerar sig i detta.na ser ut och framtidsplaner.

Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne, berättar kort om arbetet med två bioekonomi-case inom INTERREG projektet Greater Bio: 1. användning av tång som biomassa och 2. utveckling av ett verktyg för bedömning av användningsmöjligheter för biomassa”.

Vi avslutar med tid för utbyte inom nätverket.

Varmt välkommen säger Biogas Syd!

Har du frågor kan du kontakta:

Sabine Täuber (verksamhetsledare för Biogas Syd) på sabine.tauber@skaneskommuner.se eller 072 885 4913

Publicerad:

En kommentar

  1. Anneli Larsson skriver:

    Hej,

    Jag kommer att lyssna och deltaga!

Skriv en kommentar